pozadi

Kontakt

Koncept IMALBES je rozvíjen výzkumným týmem složeným z pracovníků ze dvou samostatných pracovišť. Kordinace je realizována na základě dlouhodobé spolupráce mezi vedoucími výzkumníky na obou pracovištích.

doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci
Přírodovědecká fakulta
Katedra geoinformatiky
17.listopadu 50
771 46 Olomouc

URL: http://www.geoinformatics.upol.cz

logo KGI

doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc.

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Oddělení ukládání uhlíku v krajině
Lipová 1789/9
370 05 České Budějovice

URL: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

logo_CzechGlobe
Copyright © 2021 Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci & Ústav výzkumu globální změny AV ČR.