pozadi

Data

Používané data popisující krajinou matrici (landcover / landuse / biotop)

Název Corine Land Cover (CLC) Kombinovaná vrstva (KV) Detailní kombinovaná vrstva (DKV) BVM mapování
Zdroj Corine LC Corine LC + Habitat mapping @ Natura 2000 Corine LC + Habitat mapping @ Natura 2000 + Urban Atlass + LPIS + ZABAGED + DIBAVOD + Adress points Field mapping
Měřítko 1 : 100 000 1 : 100 000 / 1: 10 000 1 : 10 000 1 : 5000 - 1 : 10 000
Počet jednotek (přírodních/nepřírodních) 29 (20/9) 29 (20/9) + 187(166/19) cca 30% 194 (156/38)
Počet segmentů pro ČR 45 489 2 085 099 3 397 852 --- (dostupné pouze pro vybrané oblasti)
Úroveň Národní Regionální Lokální
Aktulizace 2018 2012 2016
Půměrná velikost segmentu (m2) 1 733 752 37 825 ---
Formát Esri shp/gdb Esri shp/gdb Esri shp/gdb Esri shp/gdb
Copyright © 2021 Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci & Ústav výzkumu globální změny AV ČR.